Tillgång till andar

Jag är både skeptisk till andlighet samtidigt som det finns ett accepterande från min sida. Däremot finns det individer som kanske drar det hela alldeles för långt.

En klasskamrat hävdade exempelvis att hennes beteende till största delen berodde på hur andarna i närheten agerade. Nu kan det säkerligen finnas de som har andar i sin närhet. Men däremot tror jag väl kanske inte att de styr ens liv. Samtidigt är det alltid väldigt svårt att veta hur alla andra har det. Det är en sak att kunna tycka och tänka om en händelse eller ett agerande utan kunskap.

När man dock fått mer information kan man på många sätt ha större förståelse. Men just i fallet med andar känns det inte så intressant och sanningsenligt.